به توکل نام اعظمت

بسم الله الرحمن الرحیم


گاهی قلم و کاعذ می شود سلاح...

باید بنویسی و بجنگی

باید از خودت چیزی به یادگار بگذاری تا همه بدانند "زنده ای"

و حالا..

قرار است این رزمنده حقیر سایبری بنویسد تا به دنیا بفهماند ولی تنها نیست..

هنوز هم بصیرت سرلوحه زندگی مان است...

موفق باشی رزمنده..: )